Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 27/04/2023 wordt de

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 27/04/2023 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan BELOEV Ibragim, natuurlijk persoon, met ondernemingsnummer 0789864466.

De vergunning wordt verleend voor een termijn van vijf jaar.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit:

Statische bewaking van roerende of onroerende goederen;

Evenementenbewaking (= elke vorm van statische bewaking van de goederen, van toezicht op en controle van het publiek met het oog op het verzekeren van het veilig en vlot verloop van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT