Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 1 december 2020

 
GRATIS UITTREKSEL

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid

Bij besluit van 1 december 2020, wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming verleend aan CEL DATA SERVICES NV met ondernemingsnummer 0435.463.880:

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit :

-vervoer, geheel of gedeeltelijk op de openbare weg, van geld of van door de Koning bepaalde goederen, andere dan geld, die omwille van hun kostbaar karakter of hun bijzondere aard aan bedreiging onderhevig zijn;

-bevoorrading...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT