Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 20

 
GRATIS UITTREKSEL

Vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing

Bij besluit van 20 november 2019 wordt de vergunning voor het exploiteren van een bewakingsonderneming, verleend aan TOTAL SECURITY BVBA met ondernemingsnummer 0810.655.130, vernieuwd voor een periode van vijf jaar vanaf 27 september 2018.

Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit :

- statische bewaking van roerende of onroerende goederen met inbegrip van statische bewakingsactiviteiten op plaatsen waar er geen andere bewakingsagent of derden geacht worden aanwezig te zijn ;

- winkelinspectie;

- evenementenbewaking;

- bewaking uitgaansmilieu;

- toezicht op en de controle van personen met het oog op het verzekeren van de veiligheid op al dan niet publiek toegankelijke plaatsen, zoals...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT