Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijziging Bij ministerieel

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Wijziging

Bij ministerieel besluit van 29.07.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mijnheer Paul Adam" is gevestigd te Posthofbrug 16 2600 Berchem onder het nummer 14.0654.08 (geldig tot 27.08.2023), vanaf 27.07.2022.

Bij ministerieel besluit van 06.08.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mevrouw/mijnheer Ludivine Haeck" is gevestigd te rue de France 56 1060 Bruxelles onder het nummer 14.0688.01 (geldig tot 18.02.2026), vanaf 10.06.2022.

Bij ministerieel besluit van 06.08.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mijnheer Michael DE Hon" is gevestigd te rue de France 56 1060 Bruxelles onder het nummer 14.0654.07 (geldig tot 10.09.2023), vanaf 09.06.2022.

Bij ministerieel besluit van 06.08.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mijnheer Thierry Feron" is gevestigd te rue de France 56 1060 Bruxelles onder het nummer 14.0563.10 (geldig tot 11.12.2028), vanaf 10.06.2022.

Bij ministerieel besluit van 17.08.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mijnheer Sébastien VERMERSCH" is gevestigd te onder het nummer 14.0718.07 (geldig tot 08.07.2027), vanaf 13.07.2022.

Bij ministerieel besluit van 08.09.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen, verleend aan de volgende persoon, gewijzigd wegens wijziging van vestigingsplaats :

"mijnheer Jonathan SCHOENAERS" is gevestigd te Da...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT