Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwing Bij besluit van

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vernieuwing

Bij besluit van 08.07.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan Mijnheer Tom VISSERS, gevestigd te Medialaan 32 bus 4 1800 Vilvoorde vernieuwd. De vergunning wordt vernieuwd onder het nummer 14.1939.06 voor een periode van 10 jaar (geldig tot 29.06.2032).

Bij besluit van 18.07.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan Mijnheer Tom VAN DEN BOSSCHE, gevestigd te Prof. Roger Van Overstraetenplein 2 3000 Leuven vernieuwd. De vergunning wordt vernieuwd onder het nummer 14.1945.09 voor een periode van 10 jaar (geldig tot 25.09.2032).

Bij besluit van 19.07.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan Mijnheer Luc De Groote, gevestigd te Dammeers 10 9880 Aalter vernieuwd. De vergunning wordt vernieuwd onder het nummer 14.1043.11 voor een periode van 10 jaar (geldig tot 08.12.2032).

Bij besluit van 19.07.2022 wordt de vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen verleend aan Mijnheer Frederik DEKEYSER, gevestigd te Kersenbomenlaan 1 3090 Overijse vernieuwd. De vergunning wordt vernieuwd onder het nummer 14.1642.11 voor een periode van 10 jaar (geldig tot 17.12.2032).

Bij besluit van 17.08.2022 wordt de vergunning om het beroep van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT