Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vergunning Bij besluit van

Vergunning om het beroep van privé-detective uit te oefenen in toepassing van artikel 2 van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective. - Vergunning

Bij besluit van 05.07.2022 wordt Mevrouw Sandra Schellens, gevestigd te City Link, Posthofbrug 16 2600 Antwerpen, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.2032.07 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 18.07.2022 wordt Meneer Daan COOLS, gevestigd te Rue Warichaix 10 1430 Rebecq, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.2033.07 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 17.08.2022 wordt Meneer Peter VAN HAMME, gevestigd te Koningsstraat 151 1210 Brussel, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.1904.08 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 23.08.2022 wordt Meneer Gerrit Claes, gevestigd te Emile Jacqmainlaan 53 1000 Brussel, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.2036.08 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 23.08.2022 wordt Meneer Evert BONTE, gevestigd te Rue de l'Avenir 22 4460 Grace-Hollogne, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.2037.08 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van 25.08.2022 wordt Mevrouw Hella Demenin, gevestigd te Troonplein 1 1000 Brussel, gemachtigd om het beroep van privé-detective onder het nummer 14.2035.08 voor een periode van vijf jaar uit te oefenen.

Bij besluit van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT