Vergunning. - EB-2017-0025TER-A Bij het ministerieel besluit van 14 september 2021 wordt de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabel met kenmerk EB-2017-0025-A

Vergunning. - EB-2017-0025TER-A

Bij het ministerieel besluit van 14 september 2021 wordt de vergunning voor de aanleg van elektriciteitskabel met kenmerk EB-2017-0025-A, verleend aan de nv Elia Asset bij het ministerieel besluit van 5 januari 2018, gewijzigd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT