Rechtbank van koophandel te Brussel De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 februari 2008, heeft de heer Piryns, W., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot onde

Rechtbank van koophandel te Brussel

De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 21 februari 2008, heeft de heer Piryns, W., rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel, aangewezen tot ondervoorzitter, voor een termijn van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT