Personeel. - Benoeming Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 februari 2010, wordt de heer GILLIS, Benoît, stagedoend attaché

Personeel. - Benoeming

Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad van 25 februari 2010, wordt de heer GILLIS, Benoît, stagedoend attaché bij de Dienst personeelsbeleid, in vaste dienst benoemd in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT