Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 is Mevr. Vereecken, Kristel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter

Arbeidsgerechten. - Benoeming

Bij koninklijk besluit van 27 november 2002 is Mevr. Vereecken, Kristel, benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de arbeidsrechtbank van Gent ter vervanging van de heer Peeters...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT