Personeel. - Benoeming in vast verband Bij koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt Mevr. Weverbergh, Nadine, met ingang van 16 juli 2002 in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Fran

Personeel. - Benoeming in vast verband

Bij koninklijk besluit van 13 november 2002 wordt Mevr. Weverbergh, Nadine, met ingang van 16 juli 2002 in vast verband benoemd tot adjunct-adviseur in het Frans taalkader bij de centrale diensten...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT