Rentenfonds Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, § 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht De lijst der referte-in

Rentenfonds

Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Artikel 9, ß 1, van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet. - Bericht

De lijst der referte-indexen van de maand maart 2008 is samengesteld als volgt :

Index A (schatkistcertificaten 12 maanden) : 3,605

Index B (lineaire obligaties 2 jaren) : 3,460

Index C (lineaire obligaties 3 jaren) : 3,430

Index D (lineaire obligaties 4 jaren) : 3,529

Index E (lineaire obligaties 5 jaren) : 3,640

Index F (lineaire obligaties 6 jaren) : 3,720

Index G (lineaire obligaties 7 jaren) : 3,815

Index H (lineaire obligaties 8 jaren) : 3,949

Index I...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT