Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 juli 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landbouw., de 2 décembre 1994

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 5 juli 1984 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Landbouw wordt vervangen door de volgende bepaling :

" Art. 2. Een onthaalkader bestaande uit de volgende betrekkingen, wordt opgericht voor de personeelsleden die overgeheveld worden van de Nationale Zuiveldienst en van de Nationale Dienst voor Afzet van Land- en Tuinbouwprodukten :

Nationale Zuiveldienst :

 1. Hoofdbestuur

  Administratief personeel

  Directeur-generaal 1

  Adjunct-directeur-generaal 1

  Hoofdingenieur-directeur of hoofdinspecteur-directeur 3

  Adviseur-hoofd van dienst 1

  Bestuurssecretaris of adjunct-rechtskundig adviseur of

  rechtskundig adviseur (x) 1

  Eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst of eerstaanwezend

  inspecteur-hoofd van dienst 1

  Vertaler-revisor of eerstaanwezend vertaler-revisor of

  vertaler-directeur (x) 1

  Eerstaanwezend ingenieur of inspecteur-hoofd van dienst 2

  Adjunct-adviseur 2

  Landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de

  landbouwindustrieen of inspecteur 2

  Eerstaanwezend industrieel ingenieur 2

  Bestuurssecretaris 3

  Bestuurschef 7

  Hoofdinspectieagent 2

  Onderbureauchef 9

  Eerstaanwezend inspectieagent 2

  Directiesecretaris of eerstaanwezend directiesecretaris (x) 2

  Inspectieagent 6

  Rekenplichtig opsteller 2

  Opsteller 15

  Hoofdklerk-stenotypist(e) 3

  Hoofdklerk-typist(e) 5

  Hoofdklerk 3

  Klerk-stenotypist(e) of eerste klerk-stenotypist(e) (x) 4

  Klerk-typist(e) of eerstaanwezend klerk-typist(e) (x) 8

  Klerk of eerste klerk (x) 11

  Hoofdagent 3

  Telefonist(e) of eerstaanwezend beambte (x) 1

  Expeditionair of eerstaanwezend beambte (x) 2

  Ponser-mechanograaf of eerstaanwezend beambte (x) 1

  (x) Toepassing van het beginsel van de vlakke loopbaan

 2. Buitendiensten

  A. Administratief personeel

  Eerstaanwezend ingenieur-hoofd van dienst of eerstaanwezend

  inspecteur-hoofd van dienst 3

  Eerstaanwezend ingenieur of inspecteur-hoofd van dienst 5

  Landbouwkundig ingenieur, ingenieur voor de scheikunde en de

  landbouwindustrieen of inspecteur 6

  Eerstaanwezend industrieel ingenieur 1

  Industrieel ingenieur 6

  Bestuurschef 5

  Hoofdinspectieagent 20

  Hoofdtechnisch helper 3

  Onderbureauchef 5

  Eerstaanwezend inspectieagent 27

  Eerstaanwezend technisch helper 4

  Inspectieagent 52

  Technisch helper 8

  Opsteller 11

  Hoofdklerk-stenotypist(e) 3

  Hoofdklerk-typist(e) 3

  Hoofdklerk 7

  Klerk-stenotypist(e) of eerste klerk-stenotypist(e) (x) 4

  Klerk-typist(e) of eerstaanwezend klerk-typist(e) (x) 6

  Klerk of eerste klerk (x) 7

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT