30 SEPTEMBER 2002. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op artikel 107, tweede lid, van de Grondwet;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 juli 2002 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken;

Gelet op de adviezen van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 juli 2001 en 11 december 2001;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 25 mei 2002;

Gelet op de akkoordbevindingen van de Minister van Ambtenarenzaken van 23 januari 2002 en 2 april 2002;

Gelet op het advies van het tussenoverlegcomité 240, gegeven op 28 augustus 2002;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. § 1. De personeelsformatie van het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt vastgesteld als volgt :

A. CENTRALE DIENSTEN

 1. Administratief personeel

  Secretaris-generaal . . . . . 1

  Directeur-generaal . . . . . 4

  Adviseur-generaal . . . . . 11

  Informaticus-directeur . . . . . 4

  Ingenieur-directeur . . . . . 1

  Adviseur . . . . . 54

  Vertaler-revisor-directeur . . . . . 1

  Industrieel ingenieur-directeur . . . . . 2

  Informaticus . . . . . 16

  Ingenieur . . . . . 6

  Adjunct-adviseur . . . . . 233

  Vertaler-revisor . . . . . 6

  Industrieel ingenieur . . . . . 10

  Programmeringsanalist . . . . . 12

  Eerstaanwezend maatschappelijk assistent of maatschappelijk assistent . . . . . 3

  Eerstaanwezend directiesecretaris . . . . . 4

  Eerstaanwezend vertaler of vertaler . . . . . 6

  Programmeur of programmeur 2de klasse (niveau 2) . . . . . 18

  Directiesecretaris . . . . . 7

  Bestuurschef . . . . . 127

  Bestuursassistent . . . . . 295

  Klerk . . . . . 182

  Operationeel agent . . . . . 14

  Beambte . . . . . 64

 2. Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Geschoold arbeider . . . . . 12

  Arbeider . . . . . 13

  B. UITVOERINGSDIENSTEN

 3. Administratief personeel

  Industrieel ingenieur . . . . . 1

  Eerstaanwezend directiesecretaris of directiesecretaris . . . . . 1

  Bestuurschef . . . . . 1

  Bestuursassistent . . . . . 2

  Klerk . . . . . 1

  Operationeel agent . . . . . 3

 4. Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Geschoold arbeider . . . . . 2

  Arbeider . . . . . 1

  C. GEWESTELIJKE DIENSTEN

 5. Administratief personeel

  Adjunct-adviseur . . . . . 6

  Industrieel ingenieur . . . . . 4

  Bestuurschef . . . . . 6

  Operationeel adjunct . . . . . 23

  Bestuursassistent . . . . . 14

  Operationeel assistent . . . . . 52

  Operationeel brigadier . . . . . 120

  Klerk . . . . . 27

  Operationeel agent . . . . . 463

  Beambte . . . . . 1

 6. Meesters-, vak- en dienstpersoneel

  Geschoold arbeider . . . . . 14

  Arbeider . . . . . 3

  D. PERSONEEL DAT TER BESCHIKKING WORDT GESTELD VAN DE PROVINCIEGOUVERNEURS EN VAN DE GOUVERNEUR VAN HET ADMINISTRATIEF ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD

 7. Administratief personeel

  Adviseur . . . . . 24

  Vertaler-revisor-directeur . . . . . 1

  Adjunct-adviseur . . . . . 43

  Vertaler-revisor . . . . . 7

  Programmeringsanalist of eerstaanwezend boekhouder of eerstaanwezend directiesecretaris of eerstaanwezend vertaler . . . . . 2

  Eerstaanwezend directiesecretaris . . . . . 2

  Eerstaanwezend vertaler of vertaler . . . . . 11

  Programmeur of boekhouder of directiesecretaris of vertaler . . . . . 6

  Directiesecretaris . . . . . 4

  Bestuurschef . . . . . 39

  Bestuursassistent . . . . . 87

  Klerk...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT