Arbeidsrechtbank te Brussel De aanwijzing van Mevr. Vantomme, M.C., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met in

Arbeidsrechtbank te Brussel

De aanwijzing van Mevr. Vantomme, M.C., rechter in de arbeidsrechtbank te Brussel, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar, met ingang van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT