Regie der Gebouwen Ontslag Bij ministerieel besluit van 5 november 2001 wordt de heer Vandenberge, Ronald, ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten 1, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met i

Regie der Gebouwen

Ontslag

Bij ministerieel besluit van 5 november 2001 wordt de heer Vandenberge, Ronald, ingenieur bij de Vlaamse Buitendiensten 1, op zijn verzoek ontslagen uit zijn functies, met ingang van 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT