Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige attaché reglementering springstoffen (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11037) Na de selectie wordt een lijst me

Vergelijkende selectie van een Nederlandstalige attaché reglementering springstoffen (m/v) (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG11037)

Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die twee jaar geldig blijft.

Er wordt ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap die geslaagd zijn. De personen met een handicap die zijn opgenomen in de bijzondere lijst, blijven hun rangschikking behouden zonder beperking in de tijd.

Toelaatbaarheidsvereisten :

Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum :

industrieel ingenieur/master in de industriële wetenschappen (alle opties), burgerlijk ingenieur/master in de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT