26 MEI 2011. - Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen

De Minister van Zelfstandigen.

Gelet op de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, artikel 108;

Gelet op de voordrachten gedaan door de Ministers en de instellingen die in genoemd Algemeen Beheerscomité vertegenwoordigd zijn,

Besluit :

Artikel 1. Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot werkende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen :

§ 1. Stemgerechtigde leden :

 1. als vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen :

  Mevrn. :

  EYMAEL, Gabrielle.

  VANDERSTAPPEN, Anne.

  De heren :

  APPELTANT, Daniel.

  BORTIER, Johan.

  FRANCART, Renaud;

 2. als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties :

  De heer BOTTERMAN, Chris;

 3. als vertegenwoordigers van de Minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft :

  Mevr. LHOSTE, Christine.

  De heer TRIFIN, Marc;

 4. als leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid :

  De heer CROP, Marcel;

 5. als vertegenwoordiger van de Minister van Pensioenen :

  De heer COLLIN, Bart.

  § 2. Leden met raadgevende stem :

 6. als vertegenwoordiger van de Vereniging van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen :

  De heer JACOBS, Peter;

 7. als vertegenwoordiger van het Intermutualistisch College :

  De heer JUSTAERT, Marc.

  Art. 2. Worden voor een periode van zes jaar benoemd tot plaatsvervangende leden van het Algemeen Beheerscomité voor het sociaal statuut van de zelfstandigen :

  § 1. Stemgerechtigde leden :

 8. als vertegenwoordigers van de interprofessionele organisaties voor zelfstandigen :

  Mevrn. :

  DE BUYSER, Capucine.

  LEDOUX, Kathleen.

  MATTHEEUWS, Christine.

  VANLEENHOVE, Sanderijn.

  De heer VAN DEN EYNDE, Karel;

 9. als vertegenwoordiger van de landbouworganisaties :

  Mevr. JANSSENS, Anne-Sophie;

 10. als vertegenwoordigers van de Minister die het sociaal statuut van de zelfstandigen onder zijn bevoegdheid heeft :

  De heren :

  VAN HUYSSE, Sven.

  RASQUIN, Jean-Pierre;

 11. als vertegenwoordiger van de leidend ambtenaar van de DG Zelfstandigen van de FOD Sociale Zekerheid :

  De heer...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT