Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 2001, is aan de heer Rivière, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechte

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 2001, is aan de heer Rivière, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het afgeschafte kanton Vloesberg.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is de heer Vanderheyden, P...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT