Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 2001, is aan de heer Rivière, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechte

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 22 september 2001, is aan de heer Rivière, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het afgeschafte kanton Vloesberg.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 juli 2002 is de heer Vanderheyden, P...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT