Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechele

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juni 2002, is benoemd tot eerstaanwezend adjunct-griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen, de heer Van Asch, B...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT