Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 20 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt Mevr. Van Driessche, Ann, aangewezen in de hoedanigheid van adviseur externe communi

Aanwijzing

Bij ministerieel besluit van 20 februari 2002, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2001, wordt Mevr. Van Driessche, Ann, aangewezen in de hoedanigheid van adviseur externe communicatie bij de Cel Beleidsvoorbereiding van de Federale Overheidsdienst Kanselarij en Algemene Diensten.

Het ministerieel besluit van 13 september 2001, waarbij Mevr. Van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT