Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. - Provinciebestuur van Antwerpen ZWIJNDRECHT. - Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 2 februari 200

Ruimtelijke ordening. - Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen. - Provinciebestuur van Antwerpen

ZWIJNDRECHT. - Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 2 februari 2006 verleent goedkeuring aan het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ´ Idsteinlaan-Kloosterstraat - gedeeltelijke wijziging nr. 1 ª (plan 1 : bestaande feitelijke toestand, plan 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT