Provincie Antwerpen. - Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Gemeente Balen : Zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerp

Provincie Antwerpen. - Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeente Balen : Zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur

Het besluit van de deputatie van de provincieraad van Antwerpen van 14 april 2011 verleent goedkeuring aan het ruimtelijk uitvoeringsplan « Zonevreemde sport-, recreatie- en jeugdinfrastructuur » dat de gemeenteraad van Balen op 28 februari 2011 definitief vastgesteld heeft, met uitzondering van :

Stedenbouwkundige voorschriften

- Art. 0, p. 9, bepalingen betreffende waterbeheer en regenwateropvang, 1e regel : « zoveel als mogelijk ».

- Deelplan 3 - RH Sportief (Rosselaar)

Stedenbouwkundige voorschriften :

- Art. 3.1, p. 21, 3e paragraaf; 2e puntje : « per individueel sportveld of -terrein »

- Volledig Deelplan 4 - Straal Girls

- Volledig Deelplan 8 - Vennen Sport

- Deelplan 9 - Zwaluwen Olmen

Stedenbouwkundige voorschriften :

- Art. 9.1, p. 42, 3e paragraaf, 2e puntje : « per individueel sportveld of -terrein »

- Deelplan 10 - Olmen Sport

Stedenbouwkundige voorschriften :

- Art. 10.1, p. 48, 3e paragraaf, 2e puntje : « per individueel sportveld of -terrein »

- Volledig Deelplan 14...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT