21 JUNI 2002. - Ministerieel besluit ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden

De Minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties,

Gelet op het koninklijk besluit van 21 september 2001 houdende uitgifte van nieuwe postwaarden, inzonderheid op artikel 2,

Besluit :

Artikel 1. De gewone postzegel, ter waarde van 0,25 euro , met de afbeelding van een vogel, de scholekster, zal gedrukt worden in polychromie door middel van het rasterdiepdrukprocédé.

Art. 2. De in artikel 1 vermelde postwaarde wordt vanaf 15 juli 2002 verkocht in alle postkantoren van het Rijk.

Art. 3. De oplage...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT