24 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 403 van dinsdag 30 december 2008, tweede editie, akte nr. C-2008/03523 :

- de titel « 24 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 » moet gelezen worden als volgt : « 26 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 24 december 2008 tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004 »;

- in de aanhef moeten de woorden « de Minister van Begroting » gelezen worden als volgt : « onze Staatssecretaris voor Begroting »;

- in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT