24 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 420 van de programmawet van 27 december 2004. - Erratum

In het Belgisch Staatsblad nr. 403 van dinsdag 30 december 2008, tweede editie, akte nr. C-2008/03524 :

- in het verslag aan de Koning, in de derde alinea, moeten de woorden « Met het artikel 182 van de programmawet van december 2008 » gelezen worden als volgt : « Met het artikel 198 van de programmawet van 22 december 2008 »;

- in de aanhef moeten de woorden « onze Minister van Begroting » gelezen worden als volgt : « onze Staatssecretaris voor Begroting »;

- in de aanhef, eerste alinea, moeten de woorden « laatst gewijzigd door de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT