12 DECEMBER 2008. - Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011, van de Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016

De Minister van Financiën,

Gelet op het koninklijk besluit van 9 juli 2000 betreffende de uitgifte van de Staatsbons, artikelen 1, 4, 6 en 10, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 26 mei 2002, 18 februari 2003, 31 juli 2004, 10 november 2006 en 23 mei 2007;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 januari 2008 dat de Minister van Financiën machtigt tot de voortzetting in 2008, van de uitgifte van de leningen genaamd « Lineaire obligaties » en van de uitgifte van de leningen genaamd « Staatsbons », artikel 1, 2°, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 12 juni 2008;

Gelet op het ministerieel besluit van 10 juli 2000 betreffende de uitgifte van Staatsbons gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 21 mei 2003 en 24 mei 2007;

Besluit :

Artikel 1. Er wordt overgegaan tot de uitgifte van drie leningen respectievelijk genaamd : « Staatsbon op 3 jaar », « Staatsbon op 5 jaar » en « Staatsbon op 8 jaar ».

Art. 2. De Staatsbon op 3 jaar - 4 december 2008-2011 rent 3,10 pct. 's jaars vanaf 4 december 2008 tot en met 3 december 2011.

Art. 3. De Staatsbon op 5 jaar - 4 december 2008-2013 rent 3,40 pct. 's jaars vanaf 4 december 2008 tot en met 3 december 2013.

Art. 4. De Staatsbon op 8 jaar - 4 december 2008-2016 rent 4,00 pct. 's jaars vanaf 4 december...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT