Ministerieel besluit houdende vaststelling van de uiterlijke kenmerken van de voertuigen die instaan voor de dringende geneeskundige hulpverlening. (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 18-07-1995 en tekstbijwerking tot 09-07-1998), de 19 mai 1995

(opgeheven)

Wijziging(en)

---------------------------------------------------OPGEHEVEN DOOR---------------------------------------------------BEELD :MINISTERIEEL BESLUIT VAN 06-07-1998 GEPUBL. OP 09-07-1998

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT