Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 12 november 2002 : - dat in werking treedt op 10 december 2002, is het aan de heer Craessaerts, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in hande

Rechterlijke Orde

Bij koninklijke besluiten van 12 november 2002 :

- dat in werking treedt op 10 december 2002, is het aan de heer Craessaerts, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren;

- dat uitwerking heeft met ingang van 5 augustus 2002, is het aan de heer Dussenne, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel eershalve te voeren;

- dat uitwerking heeft met ingang van 20 augustus 2002, is het aan de heer Grisard, J., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren;

- dat uitwerking heeft met ingang van 28 december 2001, is het aan de heer Lehane, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Luik eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 13 november 2002 :

- is de heer Favier, J.-P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, aangewezen tot de functies van jeugdrechter in deze rechtbank, voor een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT