Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Delvigne, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtban

Rechterlijke Orde

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011, in werking tredend op 30 juni 2011 's avonds, is de heer Delvigne, M., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 11 juni 2011 zijn benoemd tot :

- griffier bij het hof van beroep te Brussel, de heer Willaumez, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 1 oktober 2011;

- voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Mertens, N.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi :

- Mevr. Wanhannet, S., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad ;-

- Mevr. Lardinoy, S., assistent bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

- voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, Mevr. Lanoy, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 1 juni 2011 is benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, de heer Lamoline, P., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit treedt in werking op 1 februari 2012.

Bij koninklijk besluit van 11 juni 2011 is benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Luik, Mevr. Schumacher, I., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT