Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023 wordt aan Child Focus, een Stichting van openbaar nut naar Belgisch recht gevestigd te Houba de Strooperlaan 292

Tombola. - Vergunning

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023 wordt aan Child Focus, een Stichting van openbaar nut naar Belgisch recht gevestigd te Houba de Strooperlaan 292, 1020 Brussel met nummer BE 0461.449.289, toelating verleend om van 1 juni 2023 tot en met 31 mei 2024 in het gehele land een goede-doelen-tombola te organiseren, met medewerking van handelspartners.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2023 wordt aan SOS Kinderdorp België een vzw naar...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT