Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit nr. 4508 van 24 mei 2023

Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel

Bij koninklijk besluit nr. 4508 van 24 mei 2023, wordt de heer Guy Derasse benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II voor "Als blijk van erkentelijkheid voor zijn toewijding aan de zaak van de Politieke Gevangenen van de Oorlog 1940-1945, aan de overdracht van de maatschappijleer aan jongeren en aan de verdediging van democratie en mensenrechten."

Hij neemt rang in de Orde in op datum van vandaag.

Bij koninklijk besluit nr. 4509 van 24 mei 2023, wordt de heer Werner Depraetere benoemd...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT