Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen., de 16 octobre 2001

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in Paritair ComitÈ voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen, met uitzondering van de bepalingen die in strijd zijn met artikel 4, ß 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 17 van 19 december 1974, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werknemers indien zij worden ontslagen.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 16 oktober 2001.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

BIJLAGE.

Art. N. Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 1997, gesloten in het Paritair ComitÈ voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het halftijds brugpensioen (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 1997 onder het nummer 45034/CO/214).

(Voor de CAO, zie %%1997-04-25/76%%).

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT