Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juni 2011 wordt ELENKOS BVBA, Prinses Elisabethlaan 45, 1030 Schaarbeek, erkend als

Privé-tewerkstellingsagentschap. - Erkenning

Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 20 juni 2011 wordt ELENKOS BVBA, Prinses Elisabethlaan 45, 1030 Schaarbeek, erkend als privé-tewerkstellingsagentschap voor de uitoefening van de volgende activiteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest :

- Werving en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT