Jobpunt Vlaanderen coördineert de aanwerving van verschillende functies voor de stad Dendermonde De stad Dendermonde telt ongeveer 43 000 inwoners. Dendermonde is niet alleen een belangrijke handels

Jobpunt Vlaanderen coˆrdineert de aanwerving van verschillende functies voor de stad Dendermonde

De stad Dendermonde telt ongeveer 43 000 inwoners. Dendermonde is niet alleen een belangrijke handels en industriestad, maar heeft dankzij haar rijk historisch verleden ook een grote culturele uitstraling in de wijde omgeving. Wil je in de toekomst van Dendermonde een cruciale rol spelen, dan kan dat. We zoeken een m/v :

Beleidscoˆrdinator (master - A4a-A4b - contractueel)

Jouw functie : je bent de rechterhand van de stadssecretaris. Je coˆrdineert de administratieve en beleidsmatige voorbereiding van de dossiers van de bestuursorganen. Je volgt de rapportering op van de diensten en diensthoofden. Daarnaast organiseer je ook dienstoverschrijdende initiatieven en innoverende projecten. Je neemt actief deel aan het managementteam. Je ondersteunt de secretaris in haar functie van personeelshoofd en kunt haar vervangen bij afwezigheid.

Jouw profiel : je hebt een master of een diploma/getuigschrift dat voldoet aan de voorwaarden die je op de website kunt raadplegen. Je hebt een grondige kennis van administratief recht en managementtechnieken. Je hebt een basiskennis van het financieel beleid in een gemeente.

GIS-coˆrdinator (master - A1a-A2a - statutair)

Jouw functie : je hebt de leiding over de werking van het geografische informatiesysteem van de stad. Ook werk je een beleid uit met betrekking tot de toepassingsmogelijkheden van het GIS-systeem en ondersteun je het bestuur en medewerkers in het gebruik ervan. Je tekent basiskaarten en plannen uit en controleert de opname van gegevens. Natuurlijk pleeg je ook overleg met stadsdiensten, leveranciers en andere instellingen i.v.m. het GIS-gebruik.

Jouw profiel : je hebt een master geografie of informatica of je combineert een masterdiploma met drie jaar relevante ervaring in GIS. Daarnaast heb je een goede kennis van wetgeving inzake ruimtelijke ordening en stedenbouw en werk je vlot met pc. Je hebt een rijbewijs B.

Diensthoofd Ruimtelijke Ordening (master - A1a-A2a - statutair)

Jouw functie : je bent verantwoordelijk voor het beleid inzake ruimtelijke ordening, stedenbouw en huisvesting van de stad. Jouw beleidsvoorstellen en meerjarenplannen geven blijk van een strategische en integrale visie. Daarnaast geef je ook leiding aan de dienst waarbij je zowel het communicatie-, personeels- als financieel beleid van de dienst vorm geeft.

Jouw profiel : je hebt een masterdiploma stedenbouw en/of ruimtelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT