Benoeming. - Erratum Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 213 van 26 juni 2002, tweede uitgave, bl. 29027, bericht nr. 2002/09535. Bij koninklijk besluit van 1

Benoeming. - Erratum

Deze tekst vervangt degene die verschenen is in het Belgisch Staatsblad nr. 213 van 26 juni 2002, tweede uitgave, bl. 29027, bericht nr. 2002/09535.

Bij koninklijk besluit van 19 juni 2002 wordt de heer Jan GRAULS met ingang van 19 juni 2002, benoemd tot Voorzitter van het Directiecomité van de Federale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT