Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 is, met ingang van de tegenover haar naam vermelde datum, benoemd : Kroonorde Ridder Mevr. Catherine de SCHIETER

Nationale Orden. - Benoemingen. - Bevorderingen

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2002 is, met ingang van de tegenover haar naam vermelde datum, benoemd :

Kroonorde

Ridder

Mevr. Catherine de SCHIETERE de LOPHEM, geboren de 21 mei 1942, vanaf 1 februari 2002.

Bij koninklijk besluit van 29 september 2002 zijn, met ingang van de tegenover hun naam vermelde datum, bevorderd of benoemd :

Kroonorde

Officier

Mevr. Suzanne FALK, geboren te Düsseldorf op 23 november 1922, vanaf 29 september 2002.

De heer Jean VANROY, geboren te Leuven op 3 juli 1935, vanaf 29 september 2002.

Ridder

De heer Ernest de LAMINNE, geboren te Elsene op 15 februari 1951, vanaf 29 september 2002.

De heer François SCHUITEN, geboren te Schaarbeek op 26 april 1956, vanaf 29 september 2002.

Orde van Leopold II

Officier

De heer Nissim ISRAEL (Olivier STRELLI)...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT