Personeel. - Aanstelling Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009 wordt de heer Strickx, Peter, met ingang van 1 juni 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie -

Personeel. - Aanstelling

Bij koninklijk besluit van 9 juni 2009 wordt de heer Strickx, Peter, met ingang van 1 juni 2009, ingevolge de hernieuwing van zijn mandaat aangesteld in de managementfunctie -1 « Directeur-generaal Systeemarchitectuur en Standaarden » bij de Federale Overheidsdienst Informatie- en Communicatietechnologie in het Nederlands taalkader.

Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT