Koninklijke Sterrenwacht van België. - Overplaatsing Bij besluit van 29 april 2003 wordt Mevr. Christiane Verbeemen, eerste calculator bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met inga

Koninklijke Sterrenwacht van België. - Overplaatsing

Bij besluit van 29 april 2003 wordt Mevr. Christiane Verbeemen, eerste calculator bij het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België, met ingang van 1 mei 2003, in de graad van gespecialiseerd hoofdtechnicus der vorsing overgeplaatst naar de Koninklijke Sterrenwacht van België.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT