Bekendmaking goedkeuring stedenbouwkundige verordening GEMEENTE MOORSLEDE. - Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verord

Bekendmaking goedkeuring stedenbouwkundige verordening

GEMEENTE MOORSLEDE. - Het college van burgemeester en schepenen brengt ter kennis van de bevolking dat de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake integratie van bedrijfsgebouwen definitief aanvaard werd door de gemeenteraad in zitting van 15 december 2005 en goedgekeurd werd door de bestendige deputatie van de provincie West-Vlaanderen in zitting van 16...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT