Bestuurszaken Vereniging van gemeenten. - Statutenwijziging. - Goedkeuring Bij besluit van 13 april 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering

Vereniging van gemeenten. - Statutenwijziging. - Goedkeuring

Bij besluit van 13 april 2011 hecht de Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, Toerisme en Vlaamse Rand zijn goedkeuring aan de wijzigingen die de opdrachthoudende vereniging INTERMEDIA in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT