Overhandiging van geloofsbrieven Op 12 juni 2002 hebben H.E. de heer Kenneth Fitzgerald Stanislaus King, de heer Mentor Patricio Villagomez Merino, de heer Iwo Byczewski en de heer Berhane Gebre-Chris

Overhandiging van geloofsbrieven

Op 12 juni 2002 hebben H.E. de heer Kenneth Fitzgerald Stanislaus King, de heer Mentor Patricio Villagomez Merino, de heer Iwo Byczewski en de heer Berhane Gebre-Christos de eer gehad aan de Koning, in officiële audiëntie, de geloofsbrieven te overhandigen die Hen bij Zijne Majesteit accrediteren in de hoedanigheid van buitengewoon en gevolmachtigd Ambassadeur respectievelijk van de Coöperatieve Republiek Guyana, van de Republiek...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT