Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Stafdienst Personeel en Organisatie

Benoeming tot Rijksambtenaar

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam:

M. LE Thi Tien Dang, met ingang van 01.09.2016

M. DEHANTSCHUTTER Nele, met ingang van 01.11.2016

M. WAINE Johnathan, met ingang van 01.11.2016

M. MOYAUX Laure Florianne Denise, met...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT