Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 03 september 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Stafdienst Personeel en Organisatie

Benoeming tot Rijksambtenaar

Bij koninklijk besluit van 03 september 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel van attaché verbonden is bij de FOD Financiën, met ingang van de datum vermeld tegenover hun naam:

M. SIINO Valerie Michele Christine, met ingang van 12.05.2017

M. MITRI Anna Frederike...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT