Stad Brussel. - Gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr 80-15 « Grote Zavel ». - Goedkeuring Een besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 02/05/2024 keurt de

Stad Brussel. - Gedeeltelijke wijziging van het bijzonder bestemmingsplan nr 80-15 « Grote Zavel ». - GoedkeuringEen besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering d.d. 02/05/2024...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT