Bestuur Kwaliteit en Veiligheid. - Dienst der springstoffen. - Lijst der ambtelijke erkende springstoffen., de 14 août 2002

Artikel M. De lijst die gevoegd is bij het ministerieel besluit van 3 november 1958 houdende ambtelijke erkenning en indeling van de springstoffen (Belgisch Staatsblad van 24 december 1958) wordt als volgt aangevuld krachtens een ministerieel besluit van 8 juli 2002 :

Aan randnummer A2-2, cijfer 8, toevoegen :

33) DYNAROC 6 en DYNAROC 8

Deze springstoffen vervaardigd door de firma "NITROCHIMIE" in haar bedrijf te Billy-Berclau (Frankrijk) worden aanvaard in gepatroneerde vorm voor springwerk als springstof type A die het UN-identificatienummer 0081 draagt.

De patronen van deze springstoffen hebben een nominale diameter van ten minste 25 (vijfentwintig) mm. De nominale massa van deze springstoffen moet een veelvoud van 50 (vijftig) gram zijn, met een toegelaten afwijking van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT