Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002 : worden de hierna genoemde reglementen goedgekeu

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

Bij ministerieel besluit van 11 juni 2002 :

worden de hierna genoemde reglementen goedgekeurd :

- het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 5.1.1. "Gemeenschappelijke voorschriften voor alle categorieën van treinen" - tweede bijvoegsel - dat in vervanging komt van :

de bladzijden 1 en 2 van de versie van het voornoemde reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 5 september 2001;

de bladzijden 25 en 26 van de versie van het voornoemde reglement, goedgekeurd bij ministerieel besluit van 1 maart 2002.

- het Algemeen Reglement der Seininrichting (ARS) bundel III - "Bediening van wissels en seinen" - Titel I - Algemeenheden - vijfde bijvoegsel - dat in de versie van het voornoemde reglement, goedgekeurd bij ministerieel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT