Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002 worden de hierna genoemde reglementen die deel uit

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

Bij ministerieel besluit van 29 juli 2002 worden de hierna genoemde reglementen die deel uitmaken van het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) goedgekeurd :

bundel 7.1.5 - « Lijnen met een stuurpostsignalisatiesysteem » - titel II - « Het TBL 2 - stuurpostsignalisatiesysteem »;

bundel 7.1.5 - « Lijnen met een stuurpostsignalisatiesysteem » - titel VI - « Lijnen met stopmerkborden » - algemeenheden »;

bundel 7.1.5 - « Lijnen met een stuurpostsignalisatiesysteem » - titel VIII - « Lijnen met stopmerkborden en TBL 2 - infrastructuuruitrusting ».

bundel 7.2.4 - « Toestanden die bijzondere maatregelen vergen op de lijnen met stopmerkborden » - titel I - « Gemeenschappelijke bepalingen voor alle lijnen »;

bundel 7.2.4 - « Toestanden die bijzondere...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT