Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002 wordt het hiernagenoemde reglement goedgekeurd :

Wijziging van de normen en voorschriften inzake de veiligheid van de spoorweginfrastructuur en haar gebruik

Bij ministerieel besluit van 28 juni 2002 wordt het hiernagenoemde reglement goedgekeurd :

- het Algemeen Reglement voor het Gebruik van de Spoorweginfrastructuur (ARGSI) - bundel 2.1.2 « Het lastenkohier voor het materieel van de technische diensten (verkeer) ».

Dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT