Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 24 april 2009 wordt Mevr. Sophie Sokolowski, met ingang van 1 mei 2009, aangewezen als dienstdoend voorzitter van de Programmatorische Federale Ove

Personeel. - Benoeming

Bij ministerieel besluit van 24 april 2009 wordt Mevr. Sophie Sokolowski, met ingang van 1 mei 2009, aangewezen als dienstdoend voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling en dit tot in de aanwijzing is voorzien van een toekomstige voorzitter, overeenkomstig het koninklijk besluit van 29...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT